Lapa Nr. Kamīnkrāsnis NUUNNAUUNI Kamīnkrāsnis NUUNNAUUNI Kamīnkrāsnis NUUNNAUUNI Kamīnkrāsnis NUUNNAUUNI

Tīras degšanas apliecinājumi un termiskais raksturojums.

Krāsnis NunnaUuni „Zelta Uguns” tiek izmēģinātas ar izmēģinājumu-mērāmo metodi SAA 142/222. Ar šīs metodes palīdzību testējas pavarda termiskais raksturojums, kā arī degšanas efektivitāte un izmeši .Pēc daudzu izmēģinājumu rezultātiem, pavardu izmanto atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, tie atšķiras , kuri tiek izmantoti pēc reāliem noteikumiem. Tāpēc, izmēģinājumu un reālie noteikumi atšķiras viens no otra. Izmēģinājuma rezultātā SAA 142/222 pavards tiek izmantots pēc ekspluatācijas noteikumiem, kurus sastādījis ražotājs, pielāgojot tos reālajiem izmantošanas noteikumiem. Krāsnis NunnaUuni ar šo metodi tika izmēģinātas vācu celtniecības fizikas institūtā Fraunhofer, kuri ir izmēģinājuma izstrādātāji. Izmēģinājuma rezultāti apliecina, ka NunnaUuna krāsnis ir unikālas savā veidā.

 

Nedaudz sīkāk par izmēģinājumu rezultātiem.

 

Akumulējošā spēja krāsnij mērās nominālajā siltuma stiprumā, kurš skaitās viens no svarīgākajiem lielumiem, kas tika izmērīts ar SAA 142/222 metodi. Tā parāda, cik ilgi krāsns atdod siltuma enerģiju pie maksimālas jaudas, un cik liela ir šī maksimālā jauda. Shēmā tiek parādīts nominālās siltuma jaudas lielums un siltuma atdeve kamīnam Leila.

Zīmējumā parādīta siltuma atdeves līkne, siltuma akumulējošajam pavardam un kamīnam, kura ir apmūrēta ar podiņa akmeni, iegūtam izmēģinājuma rezultātā kalolimetriskā telpā. Izmēģinājuma gaitā, abas krāsnis tika kurinātas atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, divu stundu garumā. Tūlīt pēc iekuršanas, kamīns sāk pastiprināti uzsildīt gaisu telpā, un atdot siltuma enerģiju, bet pēc kurināšanas beigām siltuma atdeve pārtraucas. Savukārt, akumulējošais pavards sāk atdot siltumu daudz vienmērīgāk un ilgstošāk.

 

Kamīnkrāsnis NUUNNAUUNI

 

Zīmējumā kalometriska telpa, atbilstoša izmēģinājumu-mērošajai metodei SAA 142/222,

Kamīnkrāsnis NUUNNAUUNI

 

kur notiek testēšana un pavarda siltuma mērīšana. Izmēģinājuma laikā pavards tiek uzsildīts atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem, kuri ir pielāgoti reālajiem ekspluatācijas noteikumiem.

Mērījumi sākas no brīža, kad tiek iekurta krāsns. Mērās kurināmās malkas svara procents un mitruma procents, malkas daudzums tiek noteikts atbilstoši ekspluatācijas noteiktajām normām. Visu mērījuma periodā, cauri telpai tiek padota gaisa cirkulācija. Mērās gaisa temperatūras svārstības starp ieplūstošo un izplūstošo gaisu, kā arī gaisa apjoms (m3).Šādā veidā tiek aprēķināts siltuma daudzums /kWt/st/, kuru atdod pavards un siltuma atdeves jauda /kWt/.

Visā izmēģinājuma perioda laikā, tiek mērīts izejošu un dūmu gāzes temperatūra (0C )

 

Kurināšanas noslēgumā dūmvada vilkme tiek aizvērta. Izmēģinājums turpinās mērot caurplūstošā gaisa temperatūru. Kopējais izmēģinājuma ilgums 24 stundas. Visā šajā periodā aprēķinās , cik siltuma enerģijas pavards ir atdevis telpai /kWt/st/ un ar kādu jaudu /kWt/.

 

kamīnu veidi un specifikācija ( fotogalerija )

 

 

Lapa Nr. Kamīnkrāsnis NUUNNAUUNI Kamīnkrāsnis NUUNNAUUNI Kamīnkrāsnis NUUNNAUUNI Kamīnkrāsnis NUUNNAUUNI