Kopējā informācija grīdu apsildīšanai

Grīdu apsildīšanas sistēmās tiek izmantotas apsildāmās pamatnes, kuru temperatūra ir samērā zema. Apmēram 70% siltuma izdalās/izplatās apkārtējā vidē ar siltuma izstarošanas palīdzību. Maksimālā temperatūra apsildāmajā vidē nepārsniedz 27-29° C, 33° C sanitārajos mezglos un 35° C malu rajonos.

Telpās ar apsildāmajām grīdām apsildāmās pamatnes zemā temperatūra garantē minimālu putekļu emisiju, temperatūras režīms ļoti tuvs ideālajam. Grīdu apsildīšana vis biežāk tiek izmantota zemāk norādītajos objektos :

 • Dzīvojamās mājas – privātās un daudzdzīvokļu

 • Tirdzniecības un izstāžu zāles

 • Montāžas un ražošanas telpas

 • Sporta un vingrošanas zāles

 • Baznīcas un citas sakrālās celtnes

 • Plašas halles pilīs

 • Baseini, teātri un citas plašu pasākumu izklaides un kultūras telpas

 • Kā arī citos arhitektūras, estētikas un higiēnas /nepieciešama sterilitāte/ projektos, kur tas ir nepieciešams dažādu apsvērumu dēļ.

tece 2000

Apsildāmo grīdu sistēmas priekšrocības

Pareizi projektētai un instalētai apsildāmo grīdu sistēmai ir daudz vērtīgu priekšrocību, kuras stimulē šīs sistēmas pielietojumu:

 • ļoti zemi ekspluatācijas izdevumi, kuri ir apmēram 12% zemāki par radiatoru izmantošanu apsildāmajās sistēmās;

 • apsildāmo grīdu sistēmas kalpošanas laiks nav mazāks par 50. gadiem, šajā laikā praktiski neizmainās TECEflex cauruļu izturība;

 • netiek ierobežota iekšējo telpu projektēšanas brīvība;

 • ļoti zema putekļu emisija telpās – siltums izdalās pamatojoties uz siltuma izstarošanu nevis ar gaisa konvekcijas metodi;

 • ļoti zema temperatūra apsildāmajai pamatnei, sasniedzot maksimāli 28–29° C, apsildāmās pamatnes rajonā, garantē minimālu putekļu daudzumu gaisā ;

 • veselīgs un patīkams gaiss telpās, kurās tiek izmantotas apsildāmo grīdu sistēmas;

 • ļoti laba pašregulācija apsildāmo grīdu sistēmās – neliela temperatūras starpība starp apsildāmajām grīdām un gaisu telpās;

 • telpās, kurās izmanto apsildāmo grīdu sistēmas ir augstāks siltuma komforts nekā telpās kurās izmanto radiatoru apsildīšanu.

TC2000 apsildāmo grīdu/sienu caurule

tc2000

TC2000 apsildāmo grīdu/sienu caurule ir PE-Xc tipa caurule, kuras konstrukcijā ir izmantots papildus difūzijas skābekļa izolācijas slānis, saskaņā ar DIN 4726 standartiem. Pelēki-sudrabainais caurules krāsojums viegli ļauj atšķirt viņu no TECEflex kombinētajām un ūdens caurulēm.

Piegādes veids :

Izmēri no d14-25 mm
Satītas spolēs
Iepriekš izolēta

Pamatnorādījumi, kurus nepieciešams ievērot projektējot un instelējot apsildāmo grīdu sistēmas.

Apsildāmo grīdu sistēmas prasa daudz pūļu un precizitātes gan no projektētājiem, gan montāžniekiem projektēšanas etapā kā arī šo sistēmu instalēšanas laikā.

Vispirms projektēšanas etapā nepieciešams:

 • precīzi un atbilstoši esošajiem standartiem kā arī projektēšanas noteikumiem aprēķināt siltuma patēriņu telpām, kuras tiks apsildītas ar apsildāmo grīdu sistēmām;

 • kopā ar investoru izvēlēties grīdas seguma tipu, mēbeļu izvietojumu uz grīdas un aprēķināt mēbeļu un citu priekšmetu patstāvīgi nosegto grīdas virsmu, mērķis, precīzi aprēķināt faktiski apsildāmo grīdas virsmu;

 • saskaņot ar arhitektu paplašināto šuvju izmērus, ja šādas šuves būs nepieciešamas;

 • aprēķināt gala nosacījumus nepieciešamajās vietās – sienām, intensīvās kustības vietās, izejas uz balkoniem, terasēm u.c.;

 • precīzi izpildīt TC2000 apsildāmo grīdu sistēmu montāžas instrukcijas;

 • saskaņot visas izmaiņas ar projektētāju un investoru, gadījumos, ja rodas jautājumi saistīti ar TC2000 sistēmas pielietošanu, griezties pie TECE reģionālajiem pārstāvjiem;

 • beidzot montāžas darbus /pēc 21 dienas/ nepieciešams pārbaudīt, apsildāmo grīdu sistēmu un grīdas seguma blīvumu, apliecinot pārbaudi ar atbilstošu protokolu. Pārbaudē piedalās kontrolējošās iestādes darbinieks un investors, ar mērķi – dot garantiju instalētajai apsildāmo grīdu sistēmai;

 • pirms apsildāmo grīdu sistēmas pieslēgšanas ir jāveic sistēmas atgaisošana;

 • norādīt projektā visas siltuma regulatora kontūras.

Izpildot augstāk minētos norādījumus, garantēta apsildāmo grīdu sistēmas augsta kvalitāte un investora vēlmju piepildījums.

tc2000

apsildāmās grīdas